Nạp Thẻ

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NẠP THẺ

1. Bạn phải vào game đăng nhập trước khi nạp thẻ.
2. Nhập chính xác tên đăng nhập của bạn như trong game.
3. Tên nhân vật phải trùng với tên trong game kể cả ký tự viết hoa